Kristiania 1923

Fra MotorWiki
Hopp til: navigasjon, søk


Tilbake til oversikt

Kristiania pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996

Forklaring
Farkostens art og type Anvendelse
D. = Dampskip hf. = havfiske
M. = Motorfarkost kf. = kystfiske
S. = Seilfarkost fjf. = fjordfiske
å. = åpen båt f. = fiske uten nærmere angivelse
s. = spiss-stevnet eller spissgattet fa. = fangst uten nærmere angivelse
k. = kutterbygget eller hekkbygget sfa. = selfangst
bf. = brønnfartøi bfa. = botlenosefangst
j. = jagt hvfa. = hvalfangst
sk. = skonnert isfa. = ishavsfangst
l. = lekter trp. = transport av sild og fisk
4/å. = 4-året åpen båt atrp. = agntransport
6/å. = 6-året åpen båt lsj. = losjifartøy
8/å. = 8-året åpen båt slp. = slepefartøy
10/å. = 10-året åpen båt
12/å. = 12-året åpen båt

Kristiania merkedistrikt

Båter i merkedistrikt Kristiania 1923 (Oslo)
Merke Navn Anvendelse Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor HK Fangstbåter Eiers navn og adresse
K 1 K Ms. Hvidfisken fjf. 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2 Partrederi Olaf Andersen, Herslebsgate 32
K 2 K Ms. Havfisken fjf. kf. 1909 32 12 6 Rap 9 2 Karl Karlsen, Kristiania
K 3 K Må. Alfhild fjf. 1916 22 6 3 Norrønna 4 3 Fritjof Carelius Pedersen, Liabroveien 80
K 4 K Må. Thor fjf. trp. - 24 7 4 Kampen 4 3 Emil Andersen, Platougate 33
K 5 K D. Veslekari sfa. hvfa. 1918 125,1 27 14,2 Damp 280 4 S/A Freda, Prinsensgate 2b
K 6 K D. Vesleper sfa. hvfa. 1919 114,3 26,7 13,9 Damp 280 4
K 7 K Ms. - trp. 1905 38,2 15,6 4,1 Rap 22 0 Olsen & Bexrud, Fiskehallen
K 8 K Ms. Kongshavn fjf. 1903 31,3 12,1 10,2 Rap 12 3 Chr. Cristophersen, Liabroveien 65
K 9 K Mk. Emma trp. 1903 50 15,6 7,3 Hein 30 0 Karl A. Jensen A/S, Torvgaten 7
K 10 K Ms. K.A.J. trp. 1919 36,5 14,6 5,9 Rap 9 0
K 11 K Ms. Signe II trp. 1910 49,6 19,2 8 Avance 25 0
K 12 K D. Sørkap hvfa. 1908 92,4 18,2 11,1 Damp 300

Spitsbergen Hval A/S, Gabelsgate 39

K 13 K D. Foca I Solgt til England 20. Mars 1921
K 14 K D. Hareid Solgt til Haugesund, se R 77 H
K 15 K Mk. Mågen II trp. 1917 55,8 16 7,3 Tuxham 48 0 A/S Norsk Kjølekomp. i Likv., Prinsensgate 9
K 16 K D. Harris hvfa- 1909 95,6 19,2 11 Damp 300 0 A/S Harpunen, Kongensgate 8
K 17 K D. Sir Samuel Scott hvfa. 1908 101,1 18,8 10,7 Damp 300 0
K 18 K D. St. Kilda hvfa. 1911 97,3 19,5 11,2 Damp 350 0
K 19 K Ms. Tordenskjold fjf. 1904 31 11 6 Alpha 6 0 Lars Fjeld, Christiesgate 20
K 20 K Ms. Lyn fjf. 1901 36 14 7 Rap 12 0 Bernhard Kristoffersen, Wilsesgate 4
K 21 K D. Havørn hvf. 1910 92,1 18,2 11,4 Damp 313 2 Winge & Co, Prinsensgt. 2b, Kristiania

Motorfordeling 1923 - Kristiania

Motorfordeling i Kristiania 1923
Motor Antall HK min / max HK Totalt
Alpha 1 6 6 HK
Avance 1 25 25 HK
Damp 7 280 - 350 2123 HK
Hein 1 30 30 HK
Kampen 1 4 4 HK
Norrøna 1 4 4 HK
Rap 6 8 - 22 72 HK
Tuxham 1 48 48 HK
Totalt 19 stk Samlet 2312 HK
Uten damp 189 HK