Oslo 1934

Fra MotorWiki
Hopp til: navigasjon, søk


Tilbake til oversikt

Oslo pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996

Forklaring
Farkostens art og type Anvendelse
D. = Dampskip hf. = havfiske
M. = Motorfarkost kf. = kystfiske
S. = Seilfarkost fjf. = fjordfiske
å. = åpen båt f. = fiske uten nærmere angivelse
s. = spiss-stevnet eller spissgattet fa. = fangst uten nærmere angivelse
k. = kutterbygget eller hekkbygget sfa. = selfangst
bf. = brønnfartøi bfa. = botlenosefangst
j. = jagt hvfa. = hvalfangst
sk. = skonnert isfa. = ishavsfangst
l. = lekter trp. = transport av sild og fisk
4/å. = 4-året åpen båt atrp. = agntransport
6/å. = 6-året åpen båt lsj. = losjifartøy
8/å. = 8-året åpen båt slp. = slepefartøy
10/å. = 10-året åpen båt
12/å. = 12-året åpen båt

Oslo merkedistrikt

Båter i Merkedistrikt Oslo 1934
Merke Navn Anvendelse Byggemateriale Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor HK Fangstbåter Eiers navn og adresse
O 1 O Ms. Hvidfisken f Tre 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2 Olaf Andersen, m.fl, Oslo
O 3 O Må. Alfhild f Tre 1916 22 6 3 Atlanta 4 3 Fritjof C Pedersen, Oslo
O 4 O Må. Thor f t Tre - 24 7 4 Kampen 4 3 Emil Andersen, Oslo
O 5 O Ms. Listern k. f. Tre - 36 13 6 Skandia 20 0 Georg Furre, Havegata 50,
O 7 O M. Pioner hv. Stål 1920 257,2 40,2 22,2 Diesel 720 0 A/S Pioner, Oslo
O 8 O D. Cabral hv. Stål 1910 92 18 10,7 Damp 350 0 A/S Pioner, Oslo
O 9 O Ms Anna f. k. Tre 1900 41,2 16 8 Grei 9 1 Sigurd Hansen, Strandgata 3. Oslo
O 10 O Ms. K.A.J. t Tre 1919 36,5 14,6 5,9 Rap 15 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 12 O D. Sørkap h. Stål 1908 92,4 18,2 11,1 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
O 13 O Ms. Kari f. Tre - 32,5 11,5 5 Levahn 8 2 Kristian Karlsen A/S
O 14 O D. Korsvik h Jern 1883 225,5 31,1 17,2 Damp 595 7 A/S Kveitefiske. Oslo
O 15 O Ms. Liv h. k. Tre 1917 39,5 14,3 5,3 Rap 12 0 Elias Hansen, Waldemar Tranesgate, Oslo
O 16 O D. Vestkap hv Stål 1909 95,6 19,2 11 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
O 17 O D. Sir Samuel Scott hv Stål 1908 101,1 18,8 10,7 Damp 300 0 Norsk Hvalfangst A/S, Oslo
O 18 O D. Østkap hv Stål 1911 97,3 19,5 11,2 Damp 350 0 Aukra Hval A/S, Oslo
O 19 O Ms Grenmar h Tre 1920 158,1 31,3 15,1 Bolinder 320 Oplandets Rederi A/S, Oslo
O 20 O D. Barfrost t. Stål 1920 167,5 26,6 9,9 Damp 500 0 A/S Kjøleskibene, Oslo
O 21 O D. Rimfrost t. Stål 1920 167,2 26,7 10,4 Damp 500 0 A/S Kjøleskibene, Oslo
O 22 O D. Klem hv Stål 1911 104,1 20,1 11,8 Damp 500 0 A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
O 23 O D Southern Breeze hv Stål 1912 150 20,8 12,5 Damp 538 2 S/A Southern Queen, Oslo
O 24 O D. Fryser I h. Tre 1901 159,5 28,6 16,6 Damp 374 0 Norsk Frysekompani A/S, Oslo
O 25 O D. Niord h Tre 1920 136,6 27,7 13,7 Damp 180 2 Groths Rederi A/S, Oslo
O 26 O D. Vestmanrød h Stål 1919 180 28,8 12,5 Damp 115 3 Borre D/S A/S, Oslo
O 27 O D. Annfinn h. t. Tre 1920 159,2 32,2 16,3 Damp 124 3 S/A Martha Therese, Oslo
O 29 O M. Advance h Stål 1920 140,4 28,6 11,3 Bolinder 160 5 Lars Fredriksen
O 33 O D. Mari h. Stål 1920 166 28,5 11 Damp 400 2 D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
O 34 O D. Beverø h. Stål 1917 173 23,2 14 Damp 420 2 D/S A/S Beverø. Oslo
O 35 O Ms. Seløy h. i . b. Tre 1926 109 23,2 11,5 Skandia 160 4 Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo
O 38 O Ms. Fri f. Tre 1914 27,9 9,6 3,8 Rap 5 1 Karl Karlsen, Sjøgaten 14, Oslo
O 39 O D. Pioner I k. h. Tre 1900 111,5 20,5 10,9 Damp 300 2 Pioner A/S Øvre Slotsgt 27. Oslo

Motorfordeling Oslo 1934

Motorfordeling Oslo 1934
Motor Antall HK min / max HK Totalt
Atlanta 1 4 4 HK
Bolinder 2 160 - 320 480 HK
Damp 12 115 - 595 6146 HK
Diesel 1 720 720 HK
Grei 1 9 9 HK
Kampen 1 4 4 HK
Levahn 1 8 8 HK
Rap 3 5 - 15 40 HK
Skandia 2 20 - 160 180 HK
Totalt 20 stk Samlet 7591 HK
Uten damp 1445 HK