Oslo 1928

Fra MotorWiki
Hopp til: navigasjon, søk


Norge Tilbake til oversikt

Oslo pr år

1920 | 1922 | 1923 | 1924 | 1926 | 1928 | 1930 | 1934 | 1936 | 1938 | 1940 | 1943 | 1944 | 1945 | 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | 1958 | 1960 | 1962 | 1964 | 1966 | 1968 | 1971 | 1973 | 1976 | 1978 | 1980 | 1982 | 1984 | 1986 | 1988 | 1990 | 1992 | 1994 | 1996

Forklaring
Farkostens art og type Anvendelse
D. = Dampskip hf. = havfiske
M. = Motorfarkost kf. = kystfiske
S. = Seilfarkost fjf. = fjordfiske
å. = åpen båt f. = fiske uten nærmere angivelse
s. = spiss-stevnet eller spissgattet fa. = fangst uten nærmere angivelse
k. = kutterbygget eller hekkbygget sfa. = selfangst
bf. = brønnfartøi bfa. = botlenosefangst
j. = jagt hvfa. = hvalfangst
sk. = skonnert isfa. = ishavsfangst
l. = lekter trp. = transport av sild og fisk
4/å. = 4-året åpen båt atrp. = agntransport
6/å. = 6-året åpen båt lsj. = losjifartøy
8/å. = 8-året åpen båt slp. = slepefartøy
10/å. = 10-året åpen båt
12/å. = 12-året åpen båt

Oslo merkedistrikt

Båter i merkedistrikt Oslo 1928
Merke Navn Anvendelse Byggemateriale Byggeår L (fot) B (fot) D (fot) Motor Hk Fangstbåter Eiers navn og adresse
O 1 O Ms. Hvidfisken f. Tre 1878 33 12,5 6,5 Rap 8 2 Olaf Andersen, m.fl, Oslo
O 2 O Ms. Havfisken f. k. Tre 1909 32 12 6 Rap 9 0 Karl Karlsen, Oslo
O 3 O Må. Alfhild f. Tre 1916 22 6 3 Atlanta 4 3 Fritjof C Pedersen, Oslo
O 4 O Må. Thor f. t. Tre - 24 7 4 Kampen 4 3 Emil Andersen, Oslo
O 5 O D. Veslekari s. hv. Tre 1918 125,1 27 14,2 Damp 280 4 S/A Freda, Oslo
O 6 O D. Vesleper s. hv. Tre 1919 114,3 26,7 13,9 Damp 280 4 S/A Freda, Oslo
O 9 O Mk. Emma t. Tre 1903 50 15,6 7,3 Hein 30 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 10 O Ms. K.A.J. t. Tre 1919 36,5 14,6 5,9 Rap 15 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 11 O Ms. Signe II t. Tre 1910 49,6 19,2 8 Avance 25 0 Karl A Jensen A/S, Oslo
O 12 O D. Sørkap h. Stål 1908 92,4 18,2 11,1 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
O 16 O D. Vestkap hv. Stål 1909 95,6 19,2 11 Damp 300 0 Aukra Hval, Oslo
O 17 O D. Sir Samuel Scott hv. Stål 1908 101,1 18,8 10,7 Damp 300 0 Norsk Hvalfangst A/S, Oslo
O 18 O D. Østkap hv. Stål 1911 97,3 19,5 11,2 Damp 350 0 Aukra Hval A/S, Oslo
O 19 O Ms. Tordenskjold f. Tre 1904 31 11 6 Rap 15 0 Lars Fjeld, Oslo
O 22 O D. Klem hv. Stål 1911 104,1 20,1 11,8 Damp 500 0 A/S Norsk Hvalfangst v/ A. T. Falkenberg, Kristiania
O 23 O D Southern Breeze hv. Stål 1912 150 20,8 12,5 Damp 538 2 S/A Southern Queen, Oslo
O 25 O D. Aspholm h. Tre 1920 136,6 27,7 13,7 Damp 180 2 Groths Rederi A/S, Oslo
O 26 O D. Vestmanrød h. Stål 1919 180 28,8 12,5 Damp 115 3 Borre D/S A/S, Oslo
O 28 O D. Treff hv. Stål 1925 117 21,9 13,5 Damp 650 0 A/S Norsk Hvalfangst, Oslo
O 29 O M. Advance h. Stål 1920 140,4 28,6 11,3 Bolinder 160 5 Lars Fredriksen
O 32 O Mk. Acta h. Stål 1900 135,5 22,7 13,8 Damp 480 6 A/S Acta, Oslo
O 33 O D. Mari h. Stål 1920 166 28,5 11 Damp 400 2 D/S A/S Bjørkhaug, Oslo
O 34 O D. Beverø h. Stål 1917 173 23,2 14 Damp 420 2 D/S A/S Beverø. Oslo
O 35 O Ms. Seløy h. i . b. Tre 1926 109 23,2 11,5 Skandia 160 4 Det Norske Fangstkompani A/S, Oslo
O 37 O Mk. Polarbjørn i. Tre 1919 123,6 26,9 13,2 Diesel 160 6 Karl Norbeck, Oslo

Motorfordeling Oslo 1928

Motorfordeling Oslo 1928
Motor Antall Hk min / max Hk Totalt
Atlanta 1 4 4 HK
Avance 1 25 25 Hk
Bolinder 1 160 160 HK
Damp 14 115 - 650 5093 HK
Diesel 1 16 0 160 HK
Hein 1 30 30 Hk
Kampen 1 4 4 Hk
Rap 4 8 - 15 47 Hk
Totalt 25 stk Samlet 5683 HK
Uten damp 590 HK