Reidulffs Motorfabrik

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Norge Flagg.jpg

Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter

Reidulffs motorfabrik og mek verksted

A/S. Reidulffs Motorfabrik & Mek. Verksted

Notis fra Vestfold Arbeiderblad (1921)
Notis fra Vestfold Arbeiderblad (1921)Utskrift fra Sorenskriverens protokoll

Til herr sorenskriveren i Søndre Jarlsberg. Vi tillater oss herved at anmelde til indførelse
i firmaregistret det uansvarlige selskap:

A/S. Reidulffs Motorfabrik & Mek. Verksted,

hvis formaal er fabrikation og reparation av
motorer og sagutstyr, samt forhandling av
motorer og rekvisita.

Selskapets aktiekapital er kr. 36 000,00,
fordelt paa 36 aktier à Kr. 1000,00, lydende
paa navn og fuldt indbetalt.

Vedtægterne er av 22. ds. Selskapets
sæte er Nøterø (Kalvetangen pr. Tønsberg).
Selskapets styre bestaar av:
1. Kjøbmand Anders Firing, Stoltenbergsgate 12, Tønsberg, formand.
2. Bygmester Peder Pedersen, Stoltenbergsgate 36, Tønsberg.
3. Ingeniør Andreas Reidulff, Jersø, pr. Tønsberg.
Selskapets firma tegnes av hvilkesomhelst to av styrets medlemmer i fællesskap.
Som disponent er ansat ingeniør Andreas Reidulff, der har selskapets prokura.
Bekjendtgjørelser til medlemmerne sker ikke i offentlige tidender.
Aktiernes omsættelighet er begrænset ifølge vedtægtenes § 4.
Som bilag følger:
1. Bekræftet utskrift av den kst. generalforsamlings protokol,
indeholdende vedtægterne og legitimation for styret.
2. Erklæring fra styret overensstemmende med aktielovens § 15,2.

Tønsberg den 23. august 1921.

Anders Firing - P. Pedersen - Andr. S. Reidulff

Registreret idag.
Søndre Jarlsberg sorenskriverembede Tønsberg, 10. september 1921.
Sigurd Roscher, edsv.
Stempelavgift kr. 360,00.

Kilde: NK Onsdag 9 november 1921.

Personer

  • Anders Firing
  • P. Pedersen
  • Andr. S. Reidulff

 Første bidrag 8. aug. 2015 kl. 14:18‎