Real Motorfabrikk

Fra MotorWiki
Hopp til navigering Hopp til søk
Norge Flagg.jpg
Real med ny bensinmotor for kjøretøy i 1934
Real med ny bensinmotor for kjøretøy i 1934
Reklame fra 1935
Reklame fra 1948
Utklipp fra 1958
Utklipp fra Fiskaren 1958
Utklipp fra Fiskaren 1958
Real flytter til Horten i 1957
Real flytter til Horten i 1957

Stiftet som L. Nesset Mek Verksted i 1910 i Ulsteinvik, og produserte Record-motoren, som senere ble kjøpt og videreført av Ole Synnes.

Nesset startet med konstruksjon av Real i 1917, og etablerte seg i Ålesund i 1920. Fabrikken ble flyttet til Oslo i 1923, og de startet seriøs produksjon av motorer. Real flyttet til Horten i 1957 i en manøver delvis orkestrert av industridepartementet, finansdepartementet, samt lån fra kommunen og tilskudd fra "telefonpengene" etter telefonselskapet. En kilde sier at Real hadde forventninger om en produktivitetsforbedring under produksjonen som aldri kom, og dermed solgte de motorene til under kostpris, med en forventning om at de senere skulle få ned produksjonsprisen. Real hadde en stor eksportandel av motorene sine, og hadde lokale representanter i Danmark og på Island. Real var også en av de som benyttet uttrykket "Det er tankeløst og unødvendig å kjøpte utenlandsk arbeide".

Real Motorfabrikk ble slått konkurs i 1960, og det var skriverier i avisene lenge etter konkursen. Fabrikken i Horten ble solgt på tvangsauksjon for 305000 kroner til Krag Maskinfabrikk.

Disponent på sluttet var Raidmar Nesset - 1957 til 1960.[1] Reidmar utvandret til Canada etter konkursen. I forbindelse med en rettssak han anla mot Horten Kommune etter konkursen omtalte han Horten kommune og politiet i så sterke ordelag at han ville blitt blitt bøtelagt om han hadde vært i Norge.

Dommeren skrev "Da han har emigrert til Canada, finner retten det hensiktsløst å bøtelegge ham. Retten finner at saksøkerens prosessfullmektig ikke burde ha medvirket til dokumentasjon av saksøkerens upassende uttalelser og utilbørlige angrep. På grunn av de særlige forhold som er oppstått for prosessfullmektigen ved at hans part under sakens gang er emigrert, har retten etter omstendighetene funnet det tilstrekkelig å påtale forholdet."

Real-motoren.

Real Motorfabrikk produserte 4-takt bensin-, og parafin-motorer på 1, 2 og 4 sylindre. Det ble også produsert 4-takt luftkjølte dieselmotorer på lisens fra Tyske Hatz på slutten av 1950 tallet.

I en egenreklame fra 1930 skriver fabrikken:

"Startet sin virksomhet i Ålesund året 1920, men flyttet i 1923 til Oslo. Til sine nåværende lokaler, hvor den driver fabrikasjon av sitt rikholdige i typer og størrelser vesentlig 4 takts motorer for maritim og stasjonær drift. Real-Motoren har magnettenning og kan kjøres på såvel parafin som bensin i et et rikt utvalg av i størrelser.

Encylindret fra 2 til 8 hk., tocylindret fra 5 til 18 hk. og fircylindret fra 12 til 50 hk. Real Motoren har tross synkende kjøpekraft hos publikum, tross den knivskarpe konkurranse med inn og utenlandske fabrikata, slått igjennem, på grunn av sine fremragende egenskaper, sin flotte konstruksjon og sitt smakfulle sammentrengte ytre, og leveres nu til mindre fiskebåter, trafikk-, tur-, og lystbåter, rundt hele Norges kyst.

Dessuten til den norske Marine og Tollvesenet, Statens havnevesen m.fl. offentlige institusjoner, såvel som for stasjonær drift. Dessuten i flere år eksporteret til utlandet, bl.a. til Kina, Syd Amerika, Island, og Færøierne. For å møte de stadig økende krav på motorteknikkens område, har fabrikken gått til anskaffelse av helt moderne hurtiggående presisjons-maskiner for fremstilling av de forskjellige deler, maskiner som tilsikrer den mest minutiøse nøiaktighet av de delene som bare fremstilles av de beste sort materialer, og derfor vil en reservedel til Real-motoren altid passe.

Real Motorfabrikk (1959)
Real Motorfabrikk (1959)

Real-motorens konstruksjon er og hele tilblivelse skyldes fabrikkens disponent Lars Nesset som nu gjennem 25 år helt har ofret sig for motorfabrikasjon, og han er nu gjennem utallige eksperimenter kommet frem til denne ideelle motortype som heltut svarer til sitt fikse navn - en Réal Motor. Fag- og dagpressens hedrende omtale i forbindelse med Real-eiernes ros, vidner om at herr Nesset har nådd sit mål: å fremskaffe en motortype som anbefaler sig selv".

Real Diesel

Real tegnet en avtale med tyske Hatz om lisensproduksjon av Hatz luftkjølte dieselmotorer.

Modeller

 • Junior 2 og Junior 4
 • E

Personer

 • Lars Nesset
 • Raidmar Nesset
 • Kjell Hox (Startet Kellox) Disponent fra 1947 til 1950

Referanser / Kilder

 • Reklame for luftkjølt diesel (Fiskaren 1959)
  Reklame for luftkjølt diesel (Fiskaren 1959)
  Fiskeriene med tilknyttede næringer.
 • Nasjonalbiblioteket

Tilbake til oversikt over Norske motorfabrikanter

Første bidrag 22. apr. 2015 kl. 16:34‎